www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2011


Siatki przepuklinowe a zakaenieHernia meshes and infection

Streszczenie

Hernioplastyka z uyciem siatki przepuklinowej jest obecnie powszechnie stosowan metod leczenia przepuklin. Jednym z najpowaniejszych powika zwizanych z implantacj biomateriau jest gbokie zakaenie miejsca operowanego (ZMO), obejmujce wszczep syntetyczny. W niniejszej pracy omwiono epidemiologi, objawy kliniczne, czynniki etiologiczne oraz aktualne pogldy na temat diagnostyki, leczenia i zapobiegania gbokiemu ...... chce wiedziec wiecej ...Mikrobiologiczna opieka nad ran skolonizowan i zagroon infekcjMicrobiological care on the wound in danger of infection

Streszczenie

Rozwj medycyny, obserwowany w ostatnich dekadach, nie rozwiza problemu zakae ran przewlekych. Struktura biofilmu, ktry tworz drobnoustroje zasiedlajce rany przewleke, nie tylko chroni je przed odpowiedzi ukadu odpornociowego gospodarza, ale take stanowi niemal nieprzepuszczaln barier dla antybiotykw. Jedn z metod usuwania z rany drobnoustrojw tworzcych biofilm jest stosowanie ...... chce wiedziec wiecej ...Rekomendacje ekspertw dotyczce techniki zabiegu cewnikowania u kobiet i mczyzn, z uwzgldnieniem zasad aseptyki, antyseptyki i znieczulenia miejscowegoCewnikowanie pcherza moczowego to procedura polegajca na wstecznym wprowadzeniu cewnika przez cewk moczow do pcherza moczowego celem ewakuacji moczu.

Cewnikowanie dzielimy na przerywane (polega na jednokrotnym zaoeniu cewnika do pcherza i usuniciu go po ewakuacji moczu) oraz stae (polega na zaoeniu cewnika do pcherza i utrzymywaniu go tam przez pewien okres; wwczas cewnik jest poczony ze zbiornikiem gromadzcym mocz i tworzy z nim ukad zamknity).

Cele cew...... chce wiedziec wiecej ...Postpowanie antyseptyczne w leczeniu owrzodze stp u chorych na cukrzycAntysepsis in the treatmentof the diabetic foot

Streszczenie

Leczenie owrzodze stp u chorych na cukrzyc jest procesem na ktry skada si wiele elementw. Jednym z nich jest waciwa pielgnacja rany obejmujca jej oczyszczanie (tzw. debridement), wdraanie systemowej antybiotykoterapii w przypadkach infekcji, odcianie chorej koczyny, a take stosowanie waciwych rodkw antyseptycznych wspomagajcych zwalczanie zakaenia oraz zapewniajcych waciwe rodowisko w ...... chce wiedziec wiecej ...Rkawice do zada specjalnychGloves for special tasks

Rkawice medyczne s podstawowym wyrobem medycznym i rodkiem ochrony indywidualnej powszechnie uywanym w palcwkach suby zdrowia. Stanowi najwaniejsze ogniwa acucha przeciwdziaania zakaeniom. Wzrost wiadomoci zagroenia HIV, HBV, HCV w placwkach zdrowia przyczyni si do zwikszenia liczby zuycia rkawic w stosunku do lat 80. ubiegego stulecia a okoo 1000%, co wymusza stosowanie rkawic dedykowanych do rnych procedur i rnych warunkw ...... chce wiedziec wiecej ...