www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2010


Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego i oboenie pola operacyjnegoPreparation of the patient to a surgery and draping of the operative field

dr n. med. Kinga Burda

prof. dr hab. Elbieta Nowakowska

dr n. med. Jana Metelska

dr n. farm. Anna Czubak

dr n. farm. Krzysztof Kus

Streszczenie

Zakaenia ran w nastpstwie procedur chirurgicznych stanowi nadal powany problem, w istotny bowiem sposb wpywaj na zachorowalno i miertelno operowanych pacjentw. Ponadto wydatki zwizane z leczeniem zakae ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena stanu wiedzy chorych z ran przewlek koczyn dolnychThe estimation of knowledge of wound management among patients with a chronic leg ulcerations

mgr piel. Anna Makowska

prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawie

dr hab. med. Maria T. Szewczyk

Streszczenie

Celem pracy byo okrelenie stanu wiedzy chorych w zakresie opieki nad ran przewlek koczyn dolnych. Badania zostay przeprowadzone w okresie od 2007 do 2008 roku w SP ZOZ Wojewdzkim Szpitalu im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy w Katedrze i Klinice ...... chce wiedziec wiecej ...