www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2009


Ocena zastosowania terapii VAC u pacjentw z zespoem stopy cukrzycowej (ZSC) oetiologii niedokrwiennej z dokonanymi zmianami martwiczymi w obrbie tkanek gbokichThe assessment of applying the VAC therapy to patients with ischemic diabetic foot (DF) after necrotic changes around the deep tissues area

dr med. Krzysztof Wachal

prof. dr hab. Ryszard Staniszewski

prof. dr hab. med. Wacaw Majewski

dr n. med. Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel

Barbara yszyk

Streszczenie

Jednym z najciszych powika cukrzycy jest zesp stopy cukrzycowej (ZSC). Pno rozpoznany inieleczony moe prowadzi do amputacji w ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie koncepcji TIME w leczeniu rnych rodzajw ran w obrbie goleniThe TIME concept in treatment of various types of shin wounds

dr n. med. Maria Czubek

lek. med. Aleksandra Okuniewska

Streszczenie:

Owrzodzenia goleni dotycz okoo 1% ludnoci na wiecie. W Polsce schorzenie to wystpuje u 17–20% populacji. Leczenie poowy wszystkich owrzodze trwa rednio 9 miesicy, w 20% przypadkw – 2lata, u 8% chorych ponad 5 lat. Najczstsz przyczyn niegojcych si owrzodze jest przewleka niewydolno ylna w ...... chce wiedziec wiecej ...