www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2009


Celowo farmakoekonomicznej oceny skutecznoci oboe i fartuchw chirurgicznych w zapobieganiu zakaeniom szpitalnymThe advisability of pharmacoeconomic opinion about effectiveness of covering and the surgical aprons in prevention the hospital contagions

dr n. med. Kinga Burda

dr n. med. Jana Metelska

dr farm. Anna Czubak

mgr in. Piotr Ratajczak

prof. dr. hab. Elbieta Nowakowska

dr n. farm. Krzysztof Kus

prof. dr hab. Elbieta Nowakowska

Streszczenie

Zakaenia ran w nastpstwie procedur chirurgicznych stanowi nadal powany ...... chce wiedziec wiecej ...Rany przewleke, leczenie i opieka pielgniarskaChronic wounds – treatment and nursing care

dr hab. med. Maria T. Szewczyk

prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawie

mgr Paulina Mocicka

mgr Justyna Cwajda-Biaasik

mgr Katarzyna Cierzniakowska

piel. spec. Elbieta Hancke

dr hab. med. Maria T. Szewczyk

prof. dr hab. ed. Arkadiusz Jawie

Streszczenie

Zwikszenie efektywnoci leczenia ran przewlekych wymaga kompleksowej terapii, obejmujcej czynniki ...... chce wiedziec wiecej ...