www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2009


Pielgnacja ran przewlekych i trudno gojcych si w stopie cukrzycowejWound care in chronic and non-healing wounds in diabetic foot

dr med. Kinga Burda, dr med. Jana Metelska, dr farm. Anna Czubak, dr farm. Krzysztof Kusprof, dr hab. Elbieta Nowakowska

Streszczenie

Dane uzyskane w badaniach statystycznych wskazuj, i zesp zmian chorobowych stp dotyczy wPolsce 0,5−2% chorych z cukrzyc typu 1 oraz 12−18% pacjentw z cukrzyc typu 2 [1]. Rozpoznanie i objawy zespou stopy cukrzycowej w wielu ...... chce wiedziec wiecej ...Wpyw higieny pacjenta na zapobieganie zakaeniom szpitalnymWpyw higieny pacjenta na zapobieganie zakaeniom szpitalnym

patient hygiene as a factor influencing hospital infections

Streszczenie

W artykule omwiono zasady higieny pacjenta i jego najbliszego otoczenia w okresie okoooperacyjnym, suce minimalizowaniu ryzyka zakae u pacjentw operowanych.

Summary

The article discusses principles of patient hygiene, which can minimize the risk of infections during the perioperative period.

Sowa kluczowe/Key words

higiena pacjenta > ...... chce wiedziec wiecej ...