www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2009


Odrespiratorowe zapalenie puc – profilaktyka, leczenieVentilator associated pneumonia –prophylactic, treatment

Tadeusz Szreter

Streszczenie

Odrespiratorowe zapalenie puc (VAP) jest powikaniem rnych metod leczenia, najczciej stosowania oddechu zastpczego. Bakterie z jamy ustnej (pytek nazbnych) s przenoszone do ukadu oddechowego, gdzie mog powodowa wystpienie VAP. Powikanie takie wystpuje u chorych leczonych wOIT, operowanych i przewlekle leczonych. VAP cechuje si wysok miertelnoci i jest kosztowne w ...... chce wiedziec wiecej ...Rana odleynowa – pielgnacja, leczenie miejscowe, stosowane opatrunki specjalistyczneThe problem of catheter-associated infections – prevention and treatment protocol

Kinga Burda Jana Metelska Elbieta Nowakowska

Streszczenie

Wspczesna medycyna coraz czciej wykorzystuje w swojej praktyce cewniki naczyniowe. Celem jest uzyskanie dostpu do y centralnych (CVC), co w intensywnej terapii jest niezbdnym elementem leczenia. Mimo wielu zalet, takich jak ograniczenie iloci naku powok czy zapewnienie staego i pewnego dostpu ylnego, cewniki s ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenia u chorych po urazie termicznym – monitorowanie profilu bakteriologicznegoInfections in patients after thermal injury – bacteriological profile monitoring

Krzysztof Sowiski Karolina wikliska Katarzyna Jerzykowska Bartosz Makowski Jerzy Sikorski

Streszczenie

Zagroeniem dla ycia chorych z rozlegymi oparzeniami s nie tylko masywny uraz i zaburzenia rwnowagi immunologicznej, lecz take ekspozycja znacznej powierzchni ciaa na kolonizacj drobnoustrojami. Celem pracy jest analiza wynikw systematycznych bada bakteriologicznych ...... chce wiedziec wiecej ...Problem zakae odcewnikowych – profilaktyka i zasady postpowaniaThe problem of catheter-associated infections – prevention and treatment protocol

Kinga Burda Elbieta Nowakowska Jana Metelska Anna Czubak

Streszczenie

Wspczesna medycyna coraz czciej wykorzystuje w swojej praktyce cewniki naczyniowe. Celem jest uzyskanie dostpu do y centralnych (CVC), co w intensywnej terapii jest niezbdnym elementem leczenia. Jednak cewniki nie tylko ograniczaj nakucia powok oraz zapewniaj stay i pewny dostp ylny, lecz s rwnie ...... chce wiedziec wiecej ...