www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2009


Odleyny – etiopatogeneza, profilaktyka i leczeniePressure sores – etiopathogenesis, prophylaxis and treatment

Maciej Zieliski Wacaw Majewski

Streszczenie

Odleyny to trudny problem kliniczny, wystpujcy powszechnie w populacji ludzi starszych, niepenosprawnych i chorych terminalnie. Stanowi cen jak paci pacjent i spoeczestwo za wyduanie si ludzkiego ycia w nastpstwie obserwowanego postpu wiedzy medycznej, i wiadcz negatywnie ojakoci opieki pielgnacyjnej. Niniejsza praca przedstawia przegld ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenia HVC, HIV – dyskwalifikacja zawodowa?HVC,HIV infections – occupational disqualification?

Kinga Przygoda

Streszczenie

Czsto si syszy o zakaeniach pacjentw w czasie pobytu w szpitalu, natomiast o przypadkach zakae personelu medycznego opinia publiczna raczej nie jest informowana, a przecie pracownicy suby zdrowia s grup zawodow najbardziej naraon na zakaenia. Rzadko te syszymy o ekspozycji zawodowej i jej moliwych powanych konsekwencjach. Nie ma uregulowa prawnych dotyczcych moliwoci ...... chce wiedziec wiecej ...