www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2008


LECZENIE OPARZE I INNYCH RAN GOJONYCH METOD WTRNTREATMENT OF BURN WOUNDS AND OTHER WOUNDS BY SECONDARY HEALING

lek. med. Pawe Juszczak

dr med. Marcin Kamierski

dr hab. med. Przemysaw Makowski

dr med. Jerzy Harasymczuk

prof. dr hab. med. Andrzej Jankowski

Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecicej UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Autorzy przedstawili metody nowoczesnego leczenia rany oparzeniowej. Omawiajc leczenie zachowawcze, zwrcili ...... chce wiedziec wiecej ...ODLEYNY – PROFILAKTYKA INOWOCZESNE METODY LECZENIA ZACHOWAWCZEGO (cz. 2)PRESSURE ULCERS – PREVENTION AND MODERN METHODS OF CONSERVATIVE TREATMENT (PART 2)

dr n. med. Maciej Sopata

mgr Anna Gowacka

Elbieta Tomaszewska

Streszczenie

W Polsce od pocztku lat 90. XX wieku obserwuje si wzrost zainteresowania problemami zapobiegania i leczenia odleyn. W pracy autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia, dotyczce patogenezy iczynnikw rozwoju odleyn. W pierwszej czci zostay omwione sposoby i zasady profilaktyki ...... chce wiedziec wiecej ...Patogeneza, pielgnacja i leczenie odleynPathogenesis, bedores care and treatment of pressure sores

dr n. med. Kinga Rauer

prof. dr hab. Elbieta Nowakowska

dr n. form. Krzysztof Kus

dr n. med. Jana Metelska

Streszczenie

Owrzodzenia odleynowe s trudno gojcymi si ranami, ktre przysparzaj choremu dodatkowych cierpie, prowadz do powanych powika (odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, zapalenie koci, sepsa), a niekiedy do mierci. Odleyna moe powsta rwnie u zdrowego ...... chce wiedziec wiecej ...Sterylizacja materiaw z gazy opatrunkowej – para czy radiacja?STERILIZATION OF WOUND DRESSING GAUZE MATERIAL- STEAM OR IRRADIATION?

mgr Piotr Garbacz

Od dziesicioleci jestemy wiadkami nieustannych zmian w zakresie metodologii i zakresu wiadczenia usug medycznych. Postp medycyny i zwizane z nim nowe metody leczenia wymuszaj wrcz stosowanie coraz szerszego instrumentarium, wymagajcego starannego przygotowania − skutecznej dezynfekcji i sterylizacji. Zwikszajca si ilo sprztu poddawanego obrbce, koszty ...... chce wiedziec wiecej ...