www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2008


DEZYNFEKCJA SKRY I OBOENIE POLA OPERACYJNEGOSKIN DISINFECTION AND DRAPING IN SURGERY

dr hab. n. med. Marta Wrblewska

dr n. med. Dariusz Kawecki

Katedra i Zakad Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny

kierownik katedry i zakadu:

prof. dr hab. med. Mirosaw uczak

Streszczenie

Zakaenia miejsca operowanego (ZMO) stanowi u pacjentw „chirurgicznych” prawie 40% infekcji. Dwie trzecie przypadkw ZMO dotyczy rany operacyjnej, dlatego odpowiednie przygotowanie pola ...... chce wiedziec wiecej ...Maski chirurgiczneSurgical mask

mgr Magorzata Wierzbiska

Mercator Medical SA

Hipokrates w swym dziele „Corpus Hippocraticum” napisa: gdy powietrze jest zainfekowane, czowiek staje si chory. Zagroenie „morowym powietrzem” podkrelali te inni uczeni i kronikarze, lecz mimo to nie podejmowano dziaa zmierzajcych do zapobiegania infekcjom.

Przez lata zabiegi operacyjne byy wykonywane bez przestrzegania podstawowych zasad higieny, zazwyczaj na ku pacjenta. ...... chce wiedziec wiecej ...