www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2008


OCENA SKUTECZNOCI DEZYNFEKCJI RK U PERSONELU MEDYCZNEGO ODDZIAU ZABIEGOWEGOVALUATION OF EFFECTIVENESS OF DISINFECTION HANDS AT MEDICAL STAFF IN THE SURGERY WARD

mgr Ewa Jaje

Streszczenie

Najskuteczniejszym, a jednoczenie najtaszym sposobem profilaktyki szerzenia si zakae jest przestrzeganie zasad higieny rk. Personel medyczny powinien zna zasady higieny rk i traktowa je jakoswj obowizek w codziennej praktyce zawodowej. Metoda badawcza VISIRUB jest cennym narzdziem edukacyjnym, umoliwiajcym wizualn ocen skutecznoci ...... chce wiedziec wiecej ...Bezpyowy blok operacyjnyDust-free operating theatre

mgr Magorzata Wierzbiska

mgr Kinga Przygoda

Ochronne i barierowe wyroby medyczne, techniki aseptyczne, waciwe postpowanie i zachowanie pracownikw suby zdrowia, wiedza i dowiadczenie s elementami systemu przeciwdziaania zakaeniom. W postpowaniu aseptycznym uwzgldnia si wszystkie moliwe drogi szerzenia si zakae, ich rda, rezerwuary, a take techniki przeciwdziaania im.

Blok operacyjny jest miejscem szczeglnego ryzyka ...... chce wiedziec wiecej ...