www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2007


SKUTECZNO WYBRANYCH ANTYBIOTYKW I ANTYSEPTYKW WOBEC MRSA W ZAKAONYCH RANACHTHE EFFECTIVENESS OF SELECTED ANTIBIOTICS AND ANTISEPTIS TOWARDS MRSA IN INFACTED WOUNDS

dr n. med. Marzenna Bartoszewicz

mgr in. Anna Secewicz

Katedra Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocawiu

Streszczenie

Zakaenia ran MRSA komplikuj chorob podstawow, a w konsekwencji przeduaj hospitalizacj i leczenie. Wanym elementem warunkujcym zjadliwo Staphylococcus aureus MRSA jest zdolno przylegania do uszkodzonych lub martwych komrek w ranie i ...... chce wiedziec wiecej ...