www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2005


EPIDEMIOLOGIA I PROFILAKTYKA ZAKAE SZPITALNYCH WYWOYWANYCH PRZEZ BAKTERIE ACINETOBACTER SPP.EPIDEMIOLOGIA I PROFILAKTYKA ZAKAE SZPITALNYCH WYWOYWANYCH PRZEZ BAKTERIE ACINETOBACTER SPP.

EPIDEMIOLOGY AND PROPHYLAXIS OF NOSOCOMIAL INFECTIONS CAUSED BY BACTERIA ACINETOBACTER SPP.

Streszczenie

Klasyfikacja gatunkw w obrbie rodzaju Acinetobacter nie jest jeszcze dokadnie ustalona. Aktualnie wyrnia si co najmniej 32 gatunki zidentyfikowane genetycznie, z ktrych najwaniejszy klinicznie jest A. baumannii. Bakterie te szczeglnie czsto wystpuj w rodowisku wilgotnym, ...... chce wiedziec wiecej ...RKAWICE MEDYCZNE – PROFILAKTYKA ZAKAE HBV, HCV, HIVRKAWICE MEDYCZNE – PROFILAKTYKA ZAKAE HBV, HCV, HIV

MEDICAL GLOVES – HBV, HCV, HIV PREVENTION

Streszczenie

Najwaniejszym sposobem zapobiegania zakaeniom jest unikanie kontaktu z materiaem zakanym dziki stosowaniu m.in. waciwych rodkw ochrony osobistej. Wirusy, ktre najbardziej zagraaj pracownikom suby zdrowia, to WZW B, C, HIV, a kadego pacjenta naley traktowa jako potencjalne rdo zakaenia. W szczeglnych przypadkach wymagane jest uywanie ...... chce wiedziec wiecej ...