www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2013


Zapalenie mdku w przebiegu ospy wietrznej – opis przypadkuMaria Budnik-Szymoniuk, Agnieszka Pluta, Wiesawa Kujawa, Sawomira Niedwiecka

Inflammation of the cerebellum in the course

of varicella – a case report

Streszczenie

Ospa wietrzna jest ostr zakan chorob wieku dziecicego, wywoywan przez Varicella zoster

virus, który naley do wirusów neurotropowych. Zwykle przebiega agodnie, a powikania dotycz gównie dorosych oraz osób z upoledzeniem ...... chce wiedziec wiecej ...Utajone zakaenie wirusem HBVDorota Dybowska, Waldemar Halota

Occult HBV infection

Streszczenie

Utajone zakaenie wirusem B zapalenia wtroby (OBI) rozpoznajemy, jeli HBsAg jest niewykrywalny mimo obecnoci HBV DNA w wtrobie. Anty-HBc i niekiedy dodatkowo anty-HBs jest w 80% przypadków jedynym serologicznym markerem OBI. Utajone zakaenie HBV jest zwizane z obecnoci cccDNA, siln supresj replikacji i hamowaniem ekspresji genów tego wirusa. Stwierdzenie OBI ...... chce wiedziec wiecej ...