www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2013


Nowe horyzonty: postpy w leczeniu przewlekych zakae HCV (EASL 2013)Jacek Juszczyk

NEW HORIZONS: PROGRESS IN THE TREATMENT OF CHRONIC HCV INFECTION (EASL 2013)

Streszczenie

Po zarejestrowaniu dwóch bezporednio dziaajcych preparatów przeciwwirusowych (inhibitory proteazy HCV) w dalszym cigu s prowadzone badania na temat innych leków. Prawdopodobnie postpowaniem z wyboru bd leki stosowane doustnie. Jednake w przyszych badaniach naley uwzgldnia liczne czynniki, przede wszystkim niekorzystne cechy ...... chce wiedziec wiecej ...Szecioletnie dowiadczenie ze stosowania fumaranu tenofoviru dizoproksylu (TDF) w leczeniu pacjentw z przewlekym zapaleniem wtroby typu BTadeusz Wojciech apiski, Anna Trzos, Anna Morawska, Marta Sowa

Six years experience of Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) in the treatment of patients with chronic hepatitis type B

Streszczenie

Podstawowym celem leczenia przeciwwirusowego chorych przewlekle zakaonych HBV jest cakowita eradykacja HBV. Jeli nie jest moliwe osignicie tego celu, to due znaczenie ma zahamowanie replikacji HBV, wpywa bowiem na zatrzymanie reakcji zapalnych i ...... chce wiedziec wiecej ...