www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2013


Zagroenia zakaeniami wirusowymiAgnieszka Szuster-Ciesielska

Viral infection threats

Streszczenie

Wspóczesna nauka stosuje coraz doskonalsze narzdzia badawcze, mimo to wci nie s wyjanione kwestie dotyczce profilaktyki i leczenia wielu chorób wirusowych. Unikanie przez wirusy latentne kontroli ukadu immunologicznego, zmienno genetyczna, gównie wirusów RNA, pokonywanie barier gatunkowych przez nieznane, nowe wirusy potencjalnie patogenne dla ...... chce wiedziec wiecej ...Latencja wirusa Herpes Simplex 1Magdalena Kosz-Vnenchak

Latency of Herpes simplex virus 1

Streszczenie

Wirus HSV-1 (HHV-1 – Human herpesvirus 1) naley do rodziny Herpesviridae. W tej rodzinie scharakteryzowano ju ponad 200 wirusów zakaajcych róne gatunki zwierzt, w tym dziewi gatunków herpeswirusów wyizolowanych z organizmu czowieka. Jedn z waniejszych waciwoci, charakterystyczn dla wszystkich wirusów nalecych do tej ...... chce wiedziec wiecej ...Cele wirusologii w XXI wiekuAnna Godzicka-Józefiak

The aims of virology in the 21st century

Streszczenie

W wirusologii XXI wieku nowe metody sekwencjonowania kwasów nukleinowych – nowej generacji (NGS) – stan si potnym narzdziem sucym do wykrywania, identyfikacji i analizy ilociowej wirusów. Zastosowanie nowoczesnych technologii umoliwi wirusologom wyjanienie, w jaki sposób wirusy atakuj komórk gospodarza, ...... chce wiedziec wiecej ...