www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2012


Ocena ekonomiczna terapii trjlekowej przewlekego zapalenia wtroby z zastosowaniem boceprewiruDaria Szmuro, Grzegorz Kope, Magdalena Wadysiuk, Waldemar Halota, Robert Flisiak


ECONOMIC ASSESSMENT OF TRIPLE THERAPY WITH BOCEPREVIR FOR CHRONIC HEPATITIS C

Streszczenie

Wirus HCV jest najczstsz przyczyn wirusowych zapale wtroby w Polsce. Poniewa nie ma odpowiedniej szczepionki, jedyn metod zapobiegania zakaeniom jest skuteczna terapia przeciwwirusowa. Inhibitory proteazy pierwszej generacji s dwukrotnie bardziej skuteczne ni dotychczasowe ...... chce wiedziec wiecej ...Entekawir w przewlekym wirusowym zapaleniu wtroby typu B - doniesienie pokonferencyjne z 63. Kongresu AASLD, Boston, USAMagdalena Dbrowska

ENTECAVIR IN CHRONIC HEPATITIS B – POST-CONFERENCE REPORT FROM 63RD AASLD, BOSTON, USA

Streszczenie

Tegoroczny 63. kongres AASLD (the American Association for the Study of Liver Diseases) w Bostonie zgromadzi ponad 8500 specjalistów z caego wiata. Poniszy artyku jest zwizym podsumowaniem wybranych prac dotyczcych skutecznoci i bezpieczestwa terapii przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu B (pwzw typu B) za ...... chce wiedziec wiecej ...Uproszczenie terapii antyretrowirusowej jako strategia poprawy skutecznoci leczenia przeciwwirusowego i polepszenia jakoci ycia osb zakaonych HIVAnna Boro-Kaczmarska

Simplification of the antiretroviral therapy as a strategy of successful therapy and improved quality of life

Streszczenie

Uproszczona strategia terapeutyczna (jedna tabletka dziennie) zastosowana u zakaonych HIV-1, leczonych uprzednio kompleksowym zestawem leków antyretrowirusowych, wykazuje analogiczn skuteczno wirusologiczn. Jest to take atrakcyjna opcja terapeutyczna dla dotychczas nie leczonych seropozytywnych chorych. ...... chce wiedziec wiecej ...