www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2012


Wybrane doniesienia z XIX Midzynarodowej Konferencji AIDS (AIDS 2012), 22–27 lipca 2012 roku, Waszyngton, USAKamila Wójcik


The post-conference review – XIX International AIDS Conference, AIDS 2012, 22–27 July 2012, Washington DC, USA

Streszczenie

Ponisza praca przedstawia wybrane informacje zaprezentowane podczas Konferencji AIDS 2012. McComsey i wsp. wskazali, e u zakaonych HIV podwyszone stenia niektórych parametrów stanu zapalnego przed wczeniem leczenia antyretrowirusowego koreloway ze wzrostem ryzyka wystpienia ...... chce wiedziec wiecej ...Postpowanie w zakaeniach HBV w wietle najnowszych rekomendacji EASLRobert Flisiak

Alicja Kalinowska

Management of HBV infection according to the most recent EASL guidelines

Streszczenie

W 2012 roku Europejskie Towarzystwo Bada nad Wtrob (EASL) opublikowao najnowsze rekomendacje praktyki klinicznej w zakaeniach HBV. Analiza tej publikacji wskazuje na konieczno aktualizacji rekomendacji Polskiej Grupy Ekspertw HBV, gdy ostatnie pochodzce z 2010 roku nie uwzgldniaj postpu wiedzy jaki dokona si w minionych ...... chce wiedziec wiecej ...Rehabilitacja pacjentw z lipodystrofi zakaonych wirusem HIVKaren Shahnazaryan

Witold Rongies


Rehabilitation of HIV infected patients with lipodystrophy

Streszczenie

Terapia antyretrowirusowa powoduje gbokie zmiany w dystrybucji tkanki tuszczowej – lipodystrofi u pacjentów z infekcj HIV. Na zespó lipodystrofii skada si lipoatrofia i/lub lipokumulacja. Etiologia tych zaburze jest zoona, podkrela si m.in. znaczenie wieku (> 40 lat), pci, czynników genetycznych. ...... chce wiedziec wiecej ...Adherencja w terapii antyretrowirusowejKamila Wójcik


Adherence to HIV Antiretroviral Therapy

Streszczenie

Terapia antyretrowirusowa hamuje progresj zakaenia HIV i warunkuje odbudow ukadu odpornociowego. Skuteczno leczenia jest najwysza, kiedy przyjmuje si nie mniej ni 95% zaleconych dawek. Optymaln adherencj osiga tylko 65,7% pacjentów zakaonych HIV. Najwaniejszymi czynnikami warunkujcym dobr adherencj s waciwa edukacja pacjenta w zakresie zakaenia HIV oraz ...... chce wiedziec wiecej ...