www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2012


Terapia zakae wirusem zapalenia wtroby typu C (HCV) zalena od odpowiedzi we wczesnej fazie leczeniaKrzysztof Tomasiewicz

 Terapia zakae wirusem zapalenia wtroby typu C (HCV) zalena od odpowiedzi we wczesnej fazie leczenia

Antiviral therapy of chronic hepatitis C virus (HCV) infection guided with early response to treatment

Streszczenie

Od ponad 10 lat s prowadzone badania nad identyfikacj pozytywnych czynników predykcyjnych, umoliwiajcych prognozowanie dobrej reakcji na terapi. Mona je podzieli na parametry,które ...... chce wiedziec wiecej ...Nowe strategie leczenia wspzakaenia HIV/HCVMagdalena M. Dbrowska

Alicja Wierciska-Drapao

Nowe strategie leczenia wspózakaenia HIV/HCV

New therapeutical strategies of HIV/HCV

co-infections

Streszczenie

Wspózakaenie HCV wystpuje u 15–30% osób zakaonych HIV. Udowodniono, i w przypadku koinfekcji HIV/HCV znacznie czciej i szybciej dochodzi do rozwoju cikich, zagraajcych yciu powika przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu C, ...... chce wiedziec wiecej ...Rola entakawiru w leczeniu przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu B w wietle nowych wytycznych EASLMaciej S. Jabkowski

Rola entekawiru w leczeniu przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu B w wietle nowych wytycznych EASL (European Association for the Study of the Liver)

– sprawozdanie

z 47. Midzynarodowego Kongresu EASL w Barcelonie

The role of entecavir in chronic hepatitis B therapy in the light of the new EASL guidelines – a report from the 47th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver in B...... chce wiedziec wiecej ...Choroba bostoska – nowe zagroenie epidemiologiczne w Azji?Anna Pauli

Arleta

Kowala-Piaskowska

Iwona Mozer-Lisewska

Choroba bostoska – nowe zagroenie epidemiologiczne w Azji?

Hand foot and mouth disease – new epidemiologic alert in Asia?

Streszczenie

Choroba bostoska, wedug literatury anglosaskiej hand, foot and mouth disease – HFMD (w wolnym tumaczeniu: choroba rk, stóp i ust), jest coraz czciej rozpoznawan chorob wirusow, wystpujc epidemicznie ...... chce wiedziec wiecej ...