www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2012


Przyszo terapii przewlekych zapale wtroby typu B pegylowanym interferonem alfa-2AMagorzata Pawowska

PRZYSZO TERAPII PRZEWLEKYCH ZAPALE WTROBY TYPU B PEGYLOWANYM INTERFERONEM ALFA-2A

Future of chronic hepatitis B treatment with PegIFN alpha-2a

Streszczenie

Lekami pierwszego rzutu w leczeniu przewlekych zapale wtroby typu B s pegylowany interferon alfa-2a, entekawir i tenofowir. W przedstawionych badaniach wykazano, e wyduenie terapii skojarzonej PegIFN i analogami nukleoz(t)ydowymi w zalenoci od odpowiedzi ...... chce wiedziec wiecej ...19. Konferencja o Retrowirusach i Chorobach Oportunistycznych (CROI) – przegld najnowszych bada klinicznych dotyczcych atazanawiru wzmacnianego rytonawirem u pacjentw zakaonych HIVGrayna Cholewiska-Szymaska

19. Konferencja o Retrowirusach i Chorobach Oportunistycznych (CROI)

– przegld najnowszych bada klinicznych dotyczcych atazanawiru wzmacnianego rytonawirem u pacjentw zakaonych HIV

The 19th Conference on Retroviruses

and Opportunistic Infections (CROI) – a review

of the newest clinical trials on atazanavir boosted with ritonavir in the treatment of HIV

Streszczenie

W artykule ...... chce wiedziec wiecej ...Rola analogw nukleoz(t)ydowych w leczeniu przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu B w wietle aktualnych doniesie prezentowanych podczas 22. Konferencji APASLWitold Dobracki

Beata Dobracka

Rola analogów nukleoz(t)ydowych w leczeniu przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu B w wietle aktualnych doniesie prezentowanych podczas 22. konferencji APASL (Asian Pacific Association for the Study of the Liver), Tajpej (Tajwan)

The role of nucleos(t)ide analogs in chronic hepatitis B therapy in the light of the recent reports from 22nd APASL Conference, Taipei, Taiwan

Streszczenie

W lutym ...... chce wiedziec wiecej ...