www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2012


Miejsce etrawiryny w terapii antyretrowirusowejEtravirin in antiretroviral therapy

dr n.med. Anita Olczak

Streszczenie

Etrawiryna (ETR) jest nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NNRTI) HIV-1 drugiej generacji. W odrnieniu od NNRTI pierwszej generacji charakteryzuje si wysok barier genetyczn. Najczciej obserwowanymi w badaniach klinicznych III fazy objawami niepodanymi byy agodna, samoograniczajca si wysypka oraz nudnoci. W badaniach rejestracyjnych DUET-1 i DUET-2 wykazano ...... chce wiedziec wiecej ...Miczak zakany – obraz kliniczny i leczenieMolluscum contagiosum – clinical picture and therapy

dr hab. med. Iwona Flisiak

lek med. Anna Baran

prof. dr hab. med. Boena Chodynicka

Streszczenie

Miczak zakany (molluscum contagiosum) jest wirusowym zakaeniem skry i bon luzowych, wystpujcym na caym wiecie. Czynnikiem etiologicznym choroby jest wirus z rodziny Poxviridae, do ktrej zaliczany jest rwnie wirus ospy prawdziwej. W ostatnich latach czsto wystpowania miczaka ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza racjonalizacyjna leczenia przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu B po wprowadzeniu zmodyfikowanego programu lekowego w PolsceRationalization analysis for the therapy of chronic hepatitis B within modified drug therapeutic program in Poland

mgr Katarzyna Adamczyk

lek. med. Ewa Borek

dr n. ekon. Katarzyna Kolasa

Streszczenie

Ustawa refundacyjna z 12 maja 2011 roku (Dz. U. z 2011 r., nr 122, poz. 696) nakada na skadajcych wniosek o objcie refundacj i ustalenie urzdowej ceny zbytu lub podwyszenie urzdowej ceny zbytu wnioskowanej technologii obowizek przedstawienia ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenie wirusem C zapalenia wtroby (anty-HCV i HCV RNA) w Polsce: wczoraj i dziInfection of hepatitis C virus (anti-HCV and HCV RNA) in Poland: past and present

profesor emeritus Jacek Juszczyk

Streszczenie

Przedstawiono analiz sytuacji epidemiologicznej (historia bada i stan obecny) zakae HCV w Polsce. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi dawniej czsto wystpowania anty-HCV miecia si w przedziale 0,6–2,6%. Wzgldne proporcje zakae genotypem 1b zmniejszaj si (z 72% do 57%), a genotypem 3a zwikszaj (z 15% do 19%). ...... chce wiedziec wiecej ...Diagnostyka molekularna w monitorowaniu leczenia WZW CMolecular diagnostics in monitoring of chronic hepatitis C treatment

mgr Piotr Zbek

mgr Tomasz Dyda

mgr Grzegorz P. Staczak

dr med. Janusz J. Staczak

Streszczenie

Szybka odpowied wirusowa (RVR), czyli niewykrycie RNA HCV po czterech tygodniach leczenia, jest uwaana za najwaniejszy czynnik prognostyczny trwaej odpowiedzi wirusowej (SVR) w terapii wirusowego zapalenia wtroby typu C. W pracy przedstawiono dostpne testy i procedury ...... chce wiedziec wiecej ...