www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2012


Entekawir czy pegylowany interferon – trudny wybr w leczeniu przewlekego zapalenia wtroby typu BEntecavir or pegylated interferon? – hard decision in the treatment of chronic hepatitis B

dr hab. med. Anna Piekarska

Streszczenie

W pracy przedstawiono zalety i wady leczenia za pomoc entekawiru i pegylowanego interferonu-alfa 2a chorych na przewleke wirusowe zapalenie wtroby typu B, dotychczas nieleczonych. Przedstawiono take skuteczno terapeutyczn obu metod leczenia oraz farmakoekonomiczny aspekt wyboru kadego ze sposobw ...... chce wiedziec wiecej ...Ryzyko zakaenia WZW A w PolsceThe risk of hepatitis virusalis type A infection in Poland

dr hab. med. Ewa Majda-Stanisawska

Streszczenie

WZW A (wirusowe zapalenie wtroby typu A) jest ostr chorob martwiczo-zapaln miszu wtroby, rozwijajc si w cigu 14–49 dni po zakaeniu wirusem HAV drog pokarmow. Im starsza jest osoba zakaona, tym objawy choroby s bardziej widoczne (u dzieci przebieg zwykle jest bezobjawowy, beztaczkowy). Typowe objawy choroby to nudnoci, wymioty, ble ...... chce wiedziec wiecej ...Interferon pegylowany α2a jako podstawa terapii anty-HCVPegylated interferon α2a as a basis of anti-HCV therapy

lek. med. Magdalena Rogalska-Poska

prof. dr hab. med. Robert Flisiak

Streszczenie

Interferon α (IFNα) od ponad 20 lat znajduje zastosowanie w leczeniu wirusowych zapale wtroby, a ju przeszo 10 lat wystpuje w formie pegylowanej (pegIFNα). W skojarzeniu z rybawiryn (RBV) pegIFNα2a jest jednym z dwch rodzajw IFNα zalecanych w terapii zakae HCV. Wprowadzenie ...... chce wiedziec wiecej ...Wirus cytomegalii – skryty zabjca ludzi ciko chorychCytomegalovirus – hidden killer of seriously ill people

dr n. biol. Barbara Zawiliska

Streszczenie

Zakaenia wirusem cytomegalii (HCMV) wystpuj powszechnie, ale u osb z wydolnym ukadem immunologicznym zazwyczaj przebiegaj agodnie lub bezobjawowo. Do zakaenia najczciej dochodzi we wczesnym okresie ycia, lecz wirus nie zostaje skutecznie wyeliminowany i pozostaje w organizmie w stanie latentnym. U pacjentw z immunosupresj zarwno zakaenia ...... chce wiedziec wiecej ...Rola inhibitorw integrazy w leczeniu zakae HIVIntegrase inhibitors in HIV therapy

prof. dr hab. med. Anna Boro-Kaczmarska

Streszczenie

Raltegravir (Isentress) to nowy lek antyretrowirusowy, ktrego mechanizm dziaania polega na hamowaniu zdolnoci integracji progenomu HIV z genomem komrki gospodarza. Preparat ten zosta zarejestrowany jako przedstawiciel nowej grupy lekw antyretrowirusowych, tj. inhibitorw integrazy. W badaniach klinicznych wykazano jego skuteczno i dobr tolerancj zarwno u dotychczas ...... chce wiedziec wiecej ...Terapia trjlekowa przewlekego zakaenia HCV: czy konieczna dla wszystkich osb zakaonych genotypem 1Triple therapy of a chronic HCV infection – is it necessary for all genotype 1 infected

Jacek Juszczyk

Streszczenie

Szybka odpowied wirusologiczna (ujemny HCV RNA po czterech tygodniach leczenia) jest najwaniejszym predyktorem trwaej odpowiedzi immunologicznej (SVR), niezalenie od genotypu, u pacjentw z przewlekym zapaleniem wtroby typu C, leczonych pegylowanym interferonem alfa-2a z rybawiryn. Ostatnio zostao to potwierdzone za pomoc modeli ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenia wirusem opryszczki 1 i 2 – leczenie, profilaktykaHerpesvirus infections, treatment and prophylactic

prof. zw. dr hab. n. med. Magorzata Polz-Dacewicz

Streszczenie

Znane s dwa wirusy opryszczkowe, tj. HHV1 i HHV2 (dawniej HSV1 i HSV2). Czsto zakae w populacji ludzkiej siga ok. 90%. Po zakaeniu wirus pocztkowo replikuje si w miejscu infekcji, a nastpnie nerwami czuciowymi przedostaje si do zwoju korzenia tylnego nerwu trjdzielnego, gdzie przechodzi w stan latencji. Z klinicznego punktu widzenia s ...... chce wiedziec wiecej ...