www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2011


Rotawirusy jako wana przyczyna zakae szpitalnych na oddziaach dziecicychRotaviruses as a important cause of nosocomial infections in pediatric wards

dr med. Ernest Kuchar

dr med. Aneta Nitsch-Osuch

dr hab. med. Leszek Szenborn prof. nadzw.

Streszczenie

Etiologia zakae szpitalnych wystpujcych w populacji dziecicej rni si od etiologii tych zakae obserwowanych u dorosych, poniewa dzieci nie chroni nabyta naturalna odporno. Do trudniejszych problemw pediatrii nale zakaenia rotawirusowe. W Polsce, ...... chce wiedziec wiecej ...Co nowego? – doniesienie pokonferencyjne z 13. Konferencji European AIDS Clinical Society (EACS), 12–15 Padziernik 2011, Belgrad, SerbiaWhat’s New? – postconference review – 13th EACS, 12–15 October 2011, Belgrad, Serbia

dr n. med. Magdalena Dbrowska

Streszczenie

W poowie padziernika 2011 w Belgradzie w Serbii odbya si 13. konferencja Europejskiego Towarzystwa Klinicznego AIDS (European AIDS Clinical Society; EACS). Ponisza praca stanowi zwize podsumowanie zmian w nowych wytycznych EACS oraz krtki przegld najnowszych bada dotyczcych gwnie skutecznoci i ...... chce wiedziec wiecej ...Szybka odpowied na leczenie – najwaniejszy czynnik korzystnej prognozy skutecznoci terapii pzw cRapid viral response – the most important prognostic factor of treatment efficacy in chronic hepatitis c

dr hab. med. prof. UMK Magorzata Pawowska

prof. dr hab. med. Waldemar Halota

Streszczenie

Dotychczas poznano wiele czynnikw majcych wpyw na skuteczno leczenia przewlekego zapalenia wtroby typu C pegylowanym interferonem i rybawiryn. Za najwaniejszy czynnik korzystnej prognozy skutecznoci terapii pzw C uwaa si szybk odpowied ...... chce wiedziec wiecej ...Standardy leczenia wirusowych zapale wtroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertw HCV, 2011 rokprof. dr hab. med. Waldemar Halota

prof. dr hab. med. Robert Flisiak

prof. dr hab. med. Anna Boro-Kaczmarska

prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk

prof. dr hab. med. Janusz Cianciara

prof. dr hab. med. Magorzata Pawowska

prof. dr hab. med. Krzysztof Simon

prof. dr hab. med. Piotr Makowski

Choroby o etiologii HCV rzadko s rozpoznawane na podstawie obrazu klinicznego, gdy zazwyczaj przez wiele lat przebiegaj bezobjawowo lub ...... chce wiedziec wiecej ...Skuteczno i bezpieczestwo dugotrwaej terapii entekawirem u chorych z przewlekym wirusowym zapaleniem wtroby typu b – doniesienia z 62. Kongresu aasldEfficacy and safety of long term entecavir therapy in patients with chronic hepatitis b – data from 62nd congress of aasld

dr Urszula Janas-Skulina

Streszczenie

62. kongres Amerykaskiego Stowarzyszenia Bada nad Chorobami Wtroby (AASLD – American Association for the Study of Liver Diseases) odby si w listopadzie 2011 r. w San Francisco. Przedstawione prace koncentroway si na zagadnieniach skutecznoci i bezpieczestwa lekw stosowanych w ...... chce wiedziec wiecej ...