www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2011


Opryszczka wargowa – problem zdrowotny czy defekt kosmetyczny?Herpes labialis – health problem or cosmetic defect?

Streszczenie

Opryszczka wargowa zazwyczaj jest zwizana z agodnymi objawami klinicznymi, jednak czsto wystpujce wtrne epizody zakaenia mog pociga za sob nastpstwa natury psychologicznej. Reaktywacja wirusa w grupach wysokiego ryzyka, obejmujcych np. osoby z supresj ukadu immunologicznego, czy poddane pewnym zabiegom medycznym, moe mie powany przebieg. Dostpnych jest kilka preparatw ...... chce wiedziec wiecej ...Potwierdzenie skutecznoci i bezpieczestwa stosowania entekawiru w przewlekym zapaleniu wtroby typu b w niejednorodnej populacji azjatyckiej w warunkach codziennej praktyki klinicznej – doniesienia z 21 kongresu apaslConfirmation of efficacy and safety of entecavir treatment in heterogenous asian chb population in a real-life setting – results presented on 21st apasl

Streszczenie

Przedstawione na 21 kongresie APASL doniesienia potwierdzaj skuteczno i bezpieczestwo stosowania entekawiru w warunkach codziennej praktyki klinicznej w zrnicowanej populacji azjatyckich chorych, w tym take w grupie osb uprzednio leczonych adefowirem, lamiwudyn i telbiwudyn oraz w grupie chorych ...... chce wiedziec wiecej ...18th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), Boston, USA – przegld najnowszych bada klinicznych dotyczcych atazanawiru wzmacnianego ritonawirem u pacjentw zakaonych HIVXVIII konferencja powicona zakaeniom retrowirusowym oraz chorobom oportunistycznym, ktry odbya si na przeomie lutego i marca biecego roku w Bostonie, USA, podobnie jak w latach poprzednich bya doskona okazj do wymiany dowiadcze oraz prezentacji najnowszych wynikw bada klinicznych dotyczcych prewencji i patogenezy zakaenia HIV, terapii cART (Combined Antiretroviral Therapy) i jej powika oraz chorb towarzyszcych HIV/AIDS. Atazanawir (ATV/r) – jeden z inhibitorw ...... chce wiedziec wiecej ...Telaprewir (inhibitor proteazy ns3/ns4 hcv) w badaniach klinicznychTelaprevir (inhibitor of ns3/ns4 hcv protease) in clinical trials

Streszczenie

Ocenia si, e 200 milionw ludzi na wiecie jest przewlekle zakaonych wirusem HCV, a u okoo 20% mog wystpi niekorzystne nastpstwa chorobowe. Dotyczy to okoo 200 tysicy Polakw zagroonych marskoci wtroby i rakiem wtrobowo-komrkowym. Obecnie nie udaje si skutecznie leczy okoo poowy chorych zakaonych genotypem 1 HCV oraz co pitego spord zakaonych genotypami 2 i 3 HCV. W tym ...... chce wiedziec wiecej ...Personalizacja w leczeniu zakae hcvPersonalization in the treatment of hcv infections

Streszczenie

Uzyskanie optymalnej skutecznoci terapii przewlekych zapale wtroby typu C wymaga indywidualizacji leczenia. W dobie medycyny personalizowanej kluczowe znaczenie ma stosowanie dawek lekw odpowiednich dla danego pacjenta, zapewniajcych optymaln aktywno przeciwwirusow oraz jak najmniejsz liczb nawrotw. Monitorowanie kinetyki wiremii HCV podczas leczenia, szczeglnie w kontekcie uzyskania RVR i cEVR, ...... chce wiedziec wiecej ...