www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2010


Zaburzenia funkcji tarczycy u chorych na przewleke zapalenie wtroby typu c, Leczonych interferonem alfa i rybawirynThyroid dysfunctions during treatment of chronic hepatitis c with interferon alpha and ribavirin

dr med. Dorota Kozielewicz

prof. dr hab. med. Waldemar Halota

Streszczenie

Zaburzenia funkcji tarczycy w przebiegu terapii interferonem i rybawiryn wystpuj u okoo 5–15% leczonych. Zagroone ich wystpieniem s gwnie kobiety oraz chorzy, u ktrych przed leczeniem stwierdzono przeciwciaa przeciwko tyreoperoksydazie (TPOAb). Spektrum kliniczne ...... chce wiedziec wiecej ...Profilaktyka grypy sezonowejProphylaxis of seasonal influenza

dr med. Ewa Talarek

dr med. Ewa Duszczyk

Streszczenie

W okresie jesienno-zimowym wzrasta zapadalno na zakaenia drg oddechowych, w tym gryp. Stanowi ona powane zagroenie dla najmodszych dzieci, ludzi starszych, a take pacjentw z chorobami przewlekymi niezalenie od wieku. atwo szerzenia si wirusa powoduje, e metody profilaktyki nieswoistej s mao skuteczne. Moliwe jest zapobieganie zachorowaniom przez ...... chce wiedziec wiecej ...Nowe moliwoci terapii hcv u dzieci w polsceNew hcv therapeutic strategies in children in poland

dr hab. med. Magorzata Pawowska

Streszczenie

Standardem w leczeniu osb dorosych chorych na przewleke zapalenie wtroby typu C jest terapia skojarzona pegylowanym interferonem i rybawiryn. Mimo zarejestrowania jej w USA i Unii Europejskiej dla dzieci, w Polsce nadal nie jest aprobowana. W artykule przedstawiono wyniki wieloorodkowego, otwartego badania oceniajcego skuteczno i bezpieczestwo tej terapii w ...... chce wiedziec wiecej ...