www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2010


Profilaktyka po zawodowej ekspozycji na HIVOccupational HIV postexposure prophylaxis

dr med. Dorota Rogowska-Szadkowska

Streszczenie

W Polsce obserwuje si powolny wzrost liczby pacjentw zakaonych HIV, a to zwiksza ryzyko zakaenia si podczas wykonywania pracy zwizanej z opiek zdrowotn. W niniejszym artykule przedstawiono zalecenia dotyczce profilaktyki po zawodowej ekspozycji na HIV, uzasadnienie jej stosowania i informacje na temat skutecznoci. Podkrelono take konieczno edukacji pracownikw ...... chce wiedziec wiecej ...