www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2010


Aspekty terapeutyczne zakae HCVTherapeutic aspects of HCV infections

prof. dr hab. med. Waldemar Halota

Streszczenie

Efektywno terapii zakae HCV systematycznie poprawia si, aczkolwiek jest daleka od ideau. Nadal trwaj badania nad moliwoci modyfikacji obowizujcych metod leczniczych, zwaszcza w zakresie optymalnego czasu terapii, oraz nad nowszymi preparatami interferonu i lekw o dziaaniu podobnym do rybawiryny. Obiecujce s badania dotyczce zastosowania inhibitorw enzymw tego ...... chce wiedziec wiecej ...Czy moemy wyleczy z zakaenia HBV lub HCV?Can we treat HBV or HCV infected?

prof. dr hab.Robert Flisiak

dr med. Alicja Kalinowska

Streszczenie

Wirusowe zapalenia wtroby (WZW) typu B i C s chorobami o przewlekym i postpujcym przebiegu, prowadzcymi do rozwoju marskoci i raka pierwotnego wtroby. Jednak obie te choroby rni si znaczco pod wzgldem przebiegu klinicznego, tempa progresji choroby, a przede wszystkim moliwoci terapeutycznych. Aktualnie dostpne leczenie przewlekego WZWB ...... chce wiedziec wiecej ...Reaktywacja zakaenia wirusem b zapalenia wtroby u pacjentw wymagajcych leczenia immunosupresyjnego lub cytotoksycznegoReactivation of hepatitis b infection in patients who require immunosuppressive or cytotoxic therapy

prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk

Streszczenie

Reaktywacja zakaenia HBV odnosi si do wzrostu replikacji wirusa B zapalenia wtroby (HBV) u pacjentw z nieaktywnym lub przebytym zakaeniem HBV. Immunosupresja wywoana przez przewleke stosowanie glikokortykoidw, chemoterapi antynowotworow etc. moe powodowa cik, nawet mierteln reaktywacj HBV u pacjentw ...... chce wiedziec wiecej ...Polska Grupa Ekspertw HBV Zalecenia terapeutyczne na rok 2010: leczenie przeciwwirusowe przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu Bprof. dr hab. med. Jacek Juszczyk (przewodniczcy)

prof. dr hab. med. Anna Boro-Kaczmarska

prof. dr hab. med. Janusz Cianciara

prof. dr hab. med. Robert Flisiak

prof. dr hab. med. Andrzej Gadysz

prof. dr hab. med. Waldemar Halota

dr med. Wiesaw Krzyczka

prof. dr hab. med. Piotr Makowski

prof. dr hab. med. Magorzata Pawowska

prof. dr hab. med. Krzysztof Simon

1. Eradykacja HBV jest prawdopodobnie ...... chce wiedziec wiecej ...