www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2009


HCV – strategie terapeutyczne dla pacjentw z brakiem odpowiedzi wirusologicznej i z nawrotemHCV – therapeutic strategies for non-responders and relapsers

Streszczenie

W pracy przeanalizowano moliwoci leczenia pacjentw chorych na przewleke zapalenie wtroby typu C, ktrzy nie odpowiedzieli na wczeniejsze leczenie. Przedstawiono definicje rodzajw odpowiedzi wirusologicznej na leczenie oraz czynniki warunkujce skuteczno reterapii. Z danych wynika, e najwaniejszym czynnikiem determinujcym skuteczno reterapii jest wyduenie okresu leczenia do 72 ...... chce wiedziec wiecej ...Leczenie przewlekych zapale wtroby typu B entekawirem (Baraclude) w wietle wieloorodkowych bada klinicznychTherapy of chronic hepatitis B with entecavir (Baraclude) in view of multicenter clinical trials

prof. dr hab. med. Waldemar Halota

Streszczenie

Entekawir jest nukleozydowym analogiem stosowanym w leczeniu przewlekych zapale wtroby typuB. Hamuje on replikacj HBV przez upoledzenie funkcji odwrotnej transkryptazy. Entekawir ma najwikszy potencja antywirusowy spord dostpnych obecnie w Polsce lekw tej grupy. Jego skuteczno jest wiksza ni lamiwudyny i ...... chce wiedziec wiecej ...FibroTest w monitorowaniu przewlekych wirusowych zapale wtrobyFibroTest in management of chronic viral hepatitis

dr Magdalena Rogalska-Poska

prof. dr hab. Robert Flisiak

Streszczenie

Z uwagi na ograniczenia w interpretacji oraz ryzyko wystpienia powika uwaa si biopsj wtroby za niedoskonay zoty standard okrelania stopnia wknienia i nasilenia aktywnoci zapalnej w przewlekych chorobach wtroby. Metod alternatywn w ocenie wknienia wtroby moe by FibroTest, bdcy nieinwazyjnym badaniem opartym na ...... chce wiedziec wiecej ...Immunokorekcyjne waciwoci lekw grasiczopochodnychImmunocorrective properties of thymic-derived drugs

prof. dr hab. med. Marek P. Dbrowski

doc. dr hab. med. Wanda Stankiewicz

Streszczenie

Autorzy przedstawiaj struktur organizacyjn ukadu odpornociowego i rol grasicy oraz jej produktw hormonalnych w utrzymaniu rwnowagi midzy immunogenn aktywnoci ukadu a zdolnoci do poprawnej immunokompetentnej odpowiedzi. Wskazuj na niedobr limfopoetycznej funkcji grasicy jako na pierwotn przyczyn zaburze ...... chce wiedziec wiecej ...