www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2009


Strategia postpowania po wystpieniu lekoopornoci w trakcie leczenia przewlekego zakaenia HBVTreatment strategies after development of resistance during therapy of chronic HBV infection

prof. zw. dr hab. med. Krzysztof Simon

dr med. Sylwia Serafiska

Streszczenie

Terapia interferonem alfa oraz analogami nukleozydowymi lub nukleotydowymi pacjentw przewlekle zakaonych HBV zmniejsza ryzyko progresji choroby, rozwoju marskoci wtroby oraz pierwotnego raka wtroby, jednak moliwy jest brak odpowiedzi na leczenie oraz rozwj lekoopornoci. Tylko ...... chce wiedziec wiecej ...Tenofowir dizoproksylu – nowy lek w terapii przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu bTenofovir disoproxil – a new drug for the treatment of chronic viral hepatitis b

prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk

Streszczenie

Tenofowir dizoproksylu (Viread) wykazuje aktywno anty-HIV i anty-HBV; zosta zatwierdzony do leczeniazakae HBV w jednorazowej dziennej dawce 300 mg w krajach UE i w USA w 2008 roku. Tenofowir ma duy potencja anty-HBV: po 48 tygodniach leczenia powoduje zmniejszenie replikacji HBV DNA

< 400 kopii/mL (< 69 IU/mL) oraz popraw ...... chce wiedziec wiecej ...