www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2009


Skoniugowane szczepionki przeciwko zakaeniom pneumokokowym w zapobieganiu zapaleniu opon mzgowo-rdzeniowych oraz bakteriemii u dzieciThe role of pneumococcal conjugate vaccines in prevention of invasive pneumococcal diseases bacteriemia and meningitis

Leszek Szenborn

Streszczenie

Pneumokoki i meningokoki s najczstszymi przyczynami bakteryjnego zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych, bakteriemii oraz gorczki o nieustalonym pochodzeniu u dzieci. W niniejszym artykule przedstawiono przegld doniesie na temat skutecznoci klinicznej skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom w zapobieganiu bakteriemii i ...... chce wiedziec wiecej ...Interferencja RNA – nowe narzdzie w leczeniu infekcji HCVRNA interference (RNAi) – exciting new technology for the treatment of HCV infections

Rafa Krygier

Streszczenie

RNAi to zjawisko wyciszania ekspresji genu przez dwuniciowy RNA o budowie i sekwencji zblionej do sekwencji DNA wyczanego genu. Ju w 2004 roku rozpoczto badania kliniczne z siRNA (small interfereing RNA). Z dotychczasowych dowiadcze wynika, e kady etap bada nad wynalezieniem leku opartego na siRNA jest duo krtszy ni w przypadku tradycyjnych ...... chce wiedziec wiecej ...Polska Grupa Ekspertw HBV. Zalecenia terapeutyczne na 2009 rok: Leczenie przeciwwirusowe przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu BPolish HBV-experts group. Therapeutic recommendations 2009 for antiviral treatment of chronic viral hepatitis B

Jacek Juszczyk, Anna Boro-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Robert Flisiak, Waldemar Halota, Wiesaw Kryczka, Piotr Makowski, Magorzata Pawowska, Krzysztof Simon

Zasady oglne

1. Eradykacja HBV jest prawdopodobnie nieosigalna z powodu episomalnej postaci HBV DNA, tj. cccDNA.

2. Gwnym celem leczenia przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu B ...... chce wiedziec wiecej ...