www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2009


Zakaenia HBV u dzieci – moliwoci terapeutyczneTherapy of HBV infections in children

Magorzata Pawowska

Waldemar Halota

Streszczenie

Przebieg zakae HBV u dzieci jest odmienny ni u dorosych. Rni si epidemiologi, obrazem klinicznym oraz odpowiedzi na leczenie. Dzieci zakaone HBV we wczesnym okresie ycia s zagroone niekorzystnymi nastpstwami klinicznymi, ktre mog ujawni si w wieku kilkunastu lat lub dojrzaym. Ze wzgldu na dug w tych przypadkach faz tolerancji immunologicznej choroba przebiega ...... chce wiedziec wiecej ...Pierwotna profilaktyka raka szyjki macicyPrimary cervical cancer prevention

Teresa Jackowska

Streszczenie

Rak szyjki macicy stanowi istotny problem zdrowotny na wiecie i w Polsce z powodu wysokiego wskanika zapadalnoci oraz 50% miertelnoci. Optymalna profilaktyka raka szyjki macicy obejmuje szczepienia przeciw onkogennym typom wirusa HPV oraz badania cytologiczne, suce wczesnemu wykrywaniu nieprawidowoci w obrbie luzwki szyjki macicy. Celem profilaktycznych szczepie przeciwko HPV jest wywoanie ...... chce wiedziec wiecej ...Szczepienia przeciwko wirusowym zapaleniom wtroby typu a i bHepatitis a and b vaccinations

Waldemar Halota

Magorzata Pawowska

Streszczenie

Podstaw swoistej profilaktyki zakae HAV i HBV s szczepienia ochronne. W Polsce liczba zachorowa na wzw A ksztatuje si obecnie na bardzo niskim poziomie. W tej sytuacji trudno oczekiwa, i szczepienia stan si obowizkowe. Podobnie jak w innych krajach rwnie w Polsce nale one do zalecanych. Upowszechnienie szczepie przeciwko wzw B przyczynio si do znacznego spadku liczby nowych ...... chce wiedziec wiecej ...Terapia antyretrowirusowa – osignicia i niepowodzeniaAntiretroviral therapy – achievement and failure

Katarzyna Rotter Weronika Rymer Andrzej Gadysz

Streszczenie

Wprowadzenie terapii antyretrowirusowej zmienio przebieg zakaenia HIV. Coraz czciej ma ono posta choroby przewlekej, a nie miertelnej, pacjenci za rzadziej s poddawani dugotrwaej hospitalizacji z powodu progresji zakaenia i wystpienia AIDS. Wielu prowadzi aktywne ycie, achoroba wymaga jedynie nadzoru ambulatoryjnego. Leczenie jednak nie jest ...... chce wiedziec wiecej ...