www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2009


Czas terapii przewlekego zapalenia wtroby typu c zaley od genotypu i kinetyki wiremii hcvTreatment duration of CHC according to genotypes virological response

prof. dr hab. med. Waldemar Halota

dr hab.med. Magorzata Pawowska

Streszczenie

Analiza kinetyki wiremii w przebiegu zakae HCV leczonych interferonem pegylowanym i rybawiryn umoliwia skracanie okresu leczenia przy zachowaniu skutecznoci, a take ujawnia przypadki wymagajce wyduenia terapii do 72 tygodni. Chorzy z niskim wyjciowym steniem wiremii oraz szybk odpowiedzi ...... chce wiedziec wiecej ...Pne nastpstwa wirusowego zapalenia wtroby typu b i typu c – wspczesne moliwoci ich terapiiLate consequences of chronic hepatitis B and C – current methods of treatment

prof. zw. dr hab. med. Krzysztof Simon

Streszczenie

Pnymi nastpstwami przewlekego zakaenia HBV lub HCV s marsko wtroby ze wszystkimi potencjalnie zagraajcemu yciu powikaniami oraz pierwotny rak wtroby, szsty najczciej wystpujcy rak na wiecie. Dla pacjentw z marskoci wtroby zwizan z zakaeniem HBV czy HCV niebezpieczna jest replikacja tych wirusw, poniewa ...... chce wiedziec wiecej ...Ospa wietrzna – czy jest gron chorobVaricella – is it a dangerous disease?

dr med. Ewa Duszczyk

prof. dr hab. med. Magdalena Marczyska

dr med. Ewa Talarek

Streszczenie

Osp wietrzn powszechnie uwaa si za agodn chorob wieku dziecicego. Bywa rwnie przyczyn hospitalizacji chorych z powodu cikiego przebiegu lub powika. Moe by przyczyn zgonu. Wartykule omwiono ciki, zagraajcy yciu przebieg choroby oraz najczciej wystpujce powikania. Przedstawiono ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenia hsv – objawy kliniczne ileczenieHSV infection – clinical symptoms and therapy

dr n. med. Beata Mynarczyk

dr n. med. Tomasz Pniewski

prof. dr hab. med. Sawomir Majewski

Streszczenie

Zakaenia wirusem opryszczki (HSV) s szeroko rozpowszechnione, aczsto ich wystpowania znacznie si zwikszya wcigu ostatnich 20 lat. Mimo, e wikszo zakae ma przebieg bezobjawowy, HSV jest czst przyczyn zmian na twarzy, wargach wjamie ustnej ina narzdach pciowych. Wniektrych ...... chce wiedziec wiecej ...