www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2008


Polska Grupa Ekspertw HBV. Zalecenia terapeutyczne na 2008 rok (Leczenie przeciwwirusowe przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu B)Jacek Juszczyk (przewodniczcy), Anna Boro-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Robert Flisiak, Andrzej Gadysz, Waldemar Halota, Wiesaw Kryczka, Piotr Makowski, Magorzata Pawowska, Krzysztof Simon

Zasady oglne

1. Eradykacja HBV jest prawdopodobnie nieosigalna z powodu episomalnej postaci HBV DNA, tj. cccDNA.

2. Gwnym celem leczenia jest, niezalenie od stosowanego leku, uzyskanie trwaej supresji replikacji ...... chce wiedziec wiecej ...Rnice w aktualnych zaleceniach dotyczcych leczenia antyretrowirusowego osb zakaonych HIV dotychczas nieleczonychDifferences in Actual Recommendations of Use of Antiretroviral Agents in HIV-infected Treatment-naive Patients

lek. med. Jzef Higersberger

lek. med. Piotr Pulik

dr hab. med. Andrzej Horban

Wojewdzki Szpital Zakany w Warszawie

Streszczenie

Leczenie antyretrowirusowe jest zagadnieniem zoonym. W celu okrelenia najlepszego zestawu lekw antyretrowirusowych (ARV), naley wzi pod uwag najnowsze doniesienia, a take uwarunkowania dotyczce danego ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenie HBV i HCV jako czynniki ryzyka raka wtrobowo-komrkowego – nowoci diagnostyczneHepatitis B and C virus infections in hepatocellular carcinoma – new diagnostic

lek. med. Rafa Krygier

Oddzia Obserwacyjno-Zakany Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Streszczenie

HBV i HCV s jednymi z najwaniejszych czynnikw etiologicznych raka wtrobowo-komrkowego (HCC). Wysoka warto wiremii HBV jest niezalenym czynnikiem ryzyka HCC, a konfekcja HBV/HCV, mimo e charakteryzuje si supresj replikacji HBV, jest zwizana z wikszym ...... chce wiedziec wiecej ...GRYPA W MAOPOLSCETHE INFLUENZA IN MAOPOLSKA

mgr biol. Elbieta Staszkw

mgr anal. med. Agnieszka Fundament

Oddzia Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii Laboratorium Wirusologii WSSE w Krakowie

Wedug danych Krajowego Orodka ds. Grypy przy Pastwowym Zakadzie Higieny oraz Europejskiego Systemu Nadzoru nad Gryp (European Influenza Surveillance Scheme, EISS) aktywno grypy w Polsce w okresie od 3 wrzenia 2007 roku do 2 marca 2008 roku ksztatowaa si na poziomie niskim ...... chce wiedziec wiecej ...