www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2008


PANEL HEPATOLOGICZNY: CO NOWEGO W BADANIACH NAD PATOGENEZ I TERAPI ZAKAE WIRUSEM B I C ZAPALENIA WTROBY?SPRAWOZDANIE Z BIENNALE HEP DART 2007, „FRONTIERES IN DRUG DEVELOPMENT FOR VIRAL HEPATITIS”

(9–13 GRUDNIA 2007, LAHAINA, HAWAJE)

HEPATOLOGICAL PANEL: REPORT FROM BIENNUAL HEP DART 2007, "FRONTIERS IN DRUG DEVELOPMENT FOR VIRAL HEPATITIS"

(9-13 DECEMBER 2007, LAHAINA, HAWAII)

prof. dr hab. Jacek Juszczyk

kierownik Katedry iKliniki Chorb Zakanych Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego wPoznaniu

Streszczenie

Biennale HEP DART ...... chce wiedziec wiecej ...Leukocytarny interferon naturalny alfa (IFN-α n3) wleczeniu chorych przewlekle zakaonych HCVNatural leucocyte interferon-alpha (IFN-a n3) in the treatment of patients with chronic hepatitis C

dr hab. med. Tadeusz Wojciech apiski

lek. med. Magdalena Monika Dbrowska

prof. dr hab. med. Robert Flisiak

Klinika Obserwacyjno-Zakana Akademii Medycznej wBiaymstoku

Streszczenie

Interferony (IFNs) s podstawowymi lekami stosowanymi w terapii przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu C. Obecnie najwiksz skuteczno przeciwwirusow ...... chce wiedziec wiecej ...WOKӣ HCV: Z PERSPEKTYWY „BOSTON 2007”, cz. II (Postpy bada nad leczeniem przewlekego zapalenia wtroby typu C w materiaach 58th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, Boston 2007)AROUND OF HCV FROM BOSTON 2007 PERSPECTIVES, PART II (PROGRESS OF INVESTIGATIONS ON TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS TYPE C IN PROCEEDINGS OF 58TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LIVER DISEASES, BOSTON 2007)

prof. dr hab. Jacek Juszczyk

kierownik Katedry i Kliniki Chorb Zakanych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego wPoznaniu

Streszczenie

Na podstawie materiaw 58th Annual Meeting of the American Association for the Study ...... chce wiedziec wiecej ...Podsumowanie postpowania klinicznego z chorym zakaonym wirusem ptasiej grypy A(H5N1) wedug uaktualnienia WHO z 15 sierpnia 2007 rokuSummary of clinical management of patients infected with avian influenza A(H5N1) virus according to the WHO update of August 15, 2007

lek. med. Piotr Kochan

Zakad Bakteriologii Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie

Streszczenie

Artyku przedstawia najwaniejsze zasady klinicznego postpowania z chorym zakaonym wirusem ptasiej grypy A(H5N1) wedug uaktualnienia wydanego przez wiatow Organizacj Zdrowia 15sierpnia 2007 ...... chce wiedziec wiecej ...