www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2007


Rola rybawiryny (RBV) w leczeniu przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu CRola rybawiryny (RBV) w leczeniu przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu C

Role of ribavirin in chronic hepatitis C treatment

Streszczenie

Przewleke wirusowe zapalenie wtroby typu C stanowi powany problem zdrowotny, dotyczcy blisko 200 milionw osb na wiecie a 750 tysicy osb w Polsce [1]1. Skuteczno obecnie stosowanej terapii skojarzonej pegylowanym interferonem alfa i rybawiryn jest ograniczona – trway efekt leczniczy uzyskuje si rednio u okoo 50% ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenie podu i noworodka wywoane przez alfaherpeswirusyZakaenie podu i noworodka wywoane przez alfaherpeswirusy

Fetus and newborn infection caused by Alphaherpesvirinae

Streszczenie

Ludzkie herpeswirusy typu 1 i 2 oraz ludzki herpeswirus typu 3 nale do podrodziny alfaherpeswirusw. Jedynym rdem zakaenia tymi wirusami, zawierajcymi materia genetyczny w formie dwuniciowej czsteczki DNA, jest czowiek. Dzieci mog nabywa zakaenie podczas ycia wewntrzmacicznego, w okresie okooporodowym lub tu po porodzie, dlatego obraz ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenie podu i noworodka wywoane przez alfaherpeswirusyZakaenie podu i noworodka wywoane przez alfaherpeswirusy

Fetus and newborn infection caused by Alphaherpesvirinae

Streszczenie

Ludzkie herpeswirusy typu 1 i 2 oraz ludzki herpeswirus typu 3 nale do podrodziny alfaherpeswirusw. Jedynym rdem zakaenia tymi wirusami, zawierajcymi materia genetyczny w formie dwuniciowej czsteczki DNA, jest czowiek. Dzieci mog nabywa zakaenie podczas ycia wewntrzmacicznego, w okresie okooporodowym lub tu po porodzie, dlatego obraz ...... chce wiedziec wiecej ...