www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2007


WOKӣ HBV ZPERSPEKTYWY „BOSTON 2006”, CZ. I (Postpy bada nad patogenez i leczeniem przewlekego zakaenia wirusem B zapalenia wtroby w materiaach AASLD)AROUND OF HBV FROM BOSTON– 2006 PERSPECTIVES PART I (Progress in investigation of pathogenesis And treatment of hepatitis b IN PROCEEDINGS OF AASLD)

Streszczenie

Na podstawie materiaw kongresu American Association for the Study of Liver Disease (Boston 2006) przedstawiono postpy bada nad patogenez leczeniem przewlekego wirusowego zapalenia wtroby.

Summary

On the basis of proceedings of American Association for the Study of Liver Disease (Boston, 2006) ...... chce wiedziec wiecej ...ZAKAENIA WIRUSEM OPRYSZCZKI POSPOLITEJ U DZIECI I MODZIEYHUMAN HERPES SIMPLEX INFECTIONS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

mgr Anna Majewska

prof. dr hab. med. Mirosaw uczak

Streszczenie

Wirusy HHV-1 i HHV-2 maj zdolno do wywoywania zakae w okolicy ano-genitalnej i jamy ustnej o podobnym obrazie klinicznym. Oba typy wirusw mog by rwnie przyczyn zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych, zapalenia mzgu, rogwki, zakaenia noworodkw, zapalenia puc, przeyku, egzemy czy rumienia wielopostaciowego.

Do zakaenia HHV-1 ...... chce wiedziec wiecej ...RKAWICE Z FORMU KOSMETYCZNO-LECZNICZ W WALCE Z INFEKCJAMI SZPITALNYMI I ZYM STANEM SKRY RKGLOVES WITH COSMETIC-THERAPEUTIC FORMULA IN

FIGHT WITH HOSPITAL INFECTIONS AND BED CONDITION OF HANDS' SKIN

lek. Sawomir Gondek

Streszczenie

Stan skry doni personelu medycznego ma bezporedni wpyw na liczb zakae szpitalnych. Skra pracownika suby zdrowia jest wystawiona na dziaanie licznych czynnikw dranicych, powodujcych reakcje podranieniowe i stany zapalne. Stosowanie rkawic zawierajcych zatwierdzone substancje o skojarzonym dziaaniu ...... chce wiedziec wiecej ...