www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2007


ALFAHERPESWIRUSOWE ZAKAENIA ORODKOWEGO UKADU NERWOWEGOCENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS ASSOCIATED WITH ALPHAHERPESVIRUSES

Streszczenie

Zakaenia wirusem opryszczki pospolitej typu 1 (HHV-1, HSV-1), typu 2 (HHV-1, HSV-1) oraz wirusem ospy wietrznej i ppaca (HHV-3, VZV) wystpuj powszechnie na caym wiecie.

Powikania ze strony orodkowego ukadu nerwowego (OUN) mog by spowodowane zarwno zakaeniem pierwotnym, jak i reaktywacj wirusw ze stanu latencji. Praca ma na celu przedsta-

wienie aktualnego stanu wiedzy na temat ...... chce wiedziec wiecej ...PEGYLOWANY INTERFERON ALFA-2A W LECZENIU PRZEWLEKYCH ZAPALE WTROBY TYPU B I C U DZIECI W WIETLE WSTPNYCH OBSERWACJIPEGYLATED INTERFERON-ALFA-2A IN THE TREATMENT

OF CHRONIC HEPATITIS B AND C IN CHILDREN – PRELIMINARY REPORT

Streszczenie

Przewleke zakaenia HBV i HCV u dzieci charakteryzuj si wieloletnim bezobjawowym przebiegiem, a ich nastpstwa kliniczne ujawniaj si po wielu latach. Dowiadczenia w leczeniu interferonem dzieci chorych na przewleke zapalenia wtroby wskazuj jego wysok skuteczno oraz dobr tolerancj. Wstpne wyniki bada wasnych potwierdziy, e pegylowany ...... chce wiedziec wiecej ...NOWE LEKI W LECZENIU HBVZ Krzysztofem Simonem rozmawia Joanna Troszczyska

Od lat 90., dziki wprowadzeniu obowizkowych szczepie przeciw wirusowemu zapaleniu wtroby typu B, nastpi znaczny spadek zachorowa na HBV. Czy to staa tendencja?

Zapadalno wykazuje bardzo powoln i systematyczn regresj. Wci jednak utrzymuje si na poziomie 3,5 przypadkw na 100 tysicy. Ten spadek bdzie jeszcze postpowa, ale tylko do pewnego poziomu 1000–2000 nowych przypadkw rocznie.

Zachorowalno na HBV ...... chce wiedziec wiecej ...