www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2006


Analiza opacalnoci stosowania pegylowanego interferonu w terapii przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu B u pacjentw z ujemnym antygenem HBe (HBeAg-)Analiza opacalnoci stosowania pegylowanego interferonu w terapii przewlekego wirusowego zapalenia wtroby typu B u pacjentw z ujemnym antygenem HBe (HBeAg-)

Cost – effectiveness analysis of hbeag – negative chronic hepatitis b treatment with pegylated interferon

Streszczenie

Celem niniejszej pracy byo przeprowadzenie analizy efektywnoci kosztw stosowania pegylowanego interferonu alfa-2a w leczeniu przewlekego zapalenia wtroby typu B u chorych z ujemnym ...... chce wiedziec wiecej ...Obraz kliniczny oraz powikania zakae ludzkimi herpeswirusamiObraz kliniczny oraz powikania zakae ludzkimi herpeswirusami

Clinical manifestations and complications of human herpesviruses infections

Streszczenie

Wirusy z rodziny Herpesviridae, na podstawie waciwoci biologicznych, s usystematyzowane w trzy podrodziny: Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae, Gammaherpesvirinae (tab. 1). Powoduj zakaenia u niemowlt, dzieci i osb dorosych o rnych postaciach klinicznych. Odpowiedzialne s za liczne dolegliwoci, w tym zakaenia ...... chce wiedziec wiecej ...