www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2006


ZAKAENIA WIRUSEM HERPES SIMPLEX W CIYZAKAENIA WIRUSEM HERPES SIMPLEX W CIY

HERPES SIMPLEX VIRUS INFECTION IN PREGNANCY

Streszczenie

Zakaenie wirusem opryszczki (HSV – herpes simplex virus) w czasie ciy stanowi zagroenie dla podu i ryzyko poronienia. Zakaenie odmatczyne w okresie okooporodowym, zwaszcza tzw. zakaenie pierwotne, moe doprowadzi u noworodka do gronych powika, czsto koczcych si zgonem. Dlatego due znaczenie ma profilaktyka zakae HSV, szczeglnie gdy kobieta nie jest zakaona, ...... chce wiedziec wiecej ...MIEJSCE INTERFERONU W LECZENIU PRZEWLEKEGO ZAPALENIA WTROBY TYPU BMIEJSCE INTERFERONU W LECZENIU PRZEWLEKEGO ZAPALENIA WTROBY TYPU B

ROLE OF INTERFERONE IN THE MENAGEMENT OF VIRAL CHRONIC HEPATITIS B

Streszczenie

W ostatnich latach mona zauway znaczny postp w dziedzinie leczenia przewlekych zakae HBV. Wiek pacjenta i stadium zaawansowania choroby maj wpyw na decyzje terapeutyczne. Wobec niewielkiej skutecznoci klasycznego interferonu i tylko czasowej skutecznoci lamiwudyny (w zwizku z rozwojem lekoopornoci) leczenie zakae HBV ...... chce wiedziec wiecej ...ZAKAENIA HBV I HCV WRD HEMODIALIZOWANYCHZAKAENIA HBV I HCV WRD HEMODIALIZOWANYCH

HBV AND HCV INFECTIONS AMONG HEMODIALYSED

Streszczenie

Zakaenia HBV i HCV u chorych leczonych hemodializami stanowi w Polsce nadal powany problem epidemiologiczny i kliniczny. Przebiegaj one z zasady bezobjawowo, std ich rozpoznanie zaley od monitorowania laboratoryjnego. Stanowi istotne powikanie po przeszczepieniu nerki, kiedy wskutek immunosupresji dochodzi do przyspieszenia dynamiki choroby wtroby. Wczesne leczenie zakae ...... chce wiedziec wiecej ...PROGRESJA WKNIENIA W PRZEWLEKYCH WIRUSOWYCH ZAPALENIACH WTROBYPROGRESJA WKNIENIA W PRZEWLEKYCH WIRUSOWYCH ZAPALENIACH WTROBY

LIVER FIBROSIS PROGRESSION IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS

Streszczenie

Przewleke wirusowe zapalenie wtroby typu B i C i jego powikania wci pozostaj aktualnym problemem klinicznym. Dane epidemiologiczne wskazuj na wzrastajc zachorowalno na wirusowe zapalenie wtroby typu C, przy stabilizujcej si liczbie osb zakaonych wirusem zapalenia wtroby typu B. Powysze zakaenia zwizane s z zagadnieniem ekspozycji ...... chce wiedziec wiecej ...