www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2005


ZAKAENIA WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) I ICH ROZPOZNAWANIEZAKAENIA WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) I ICH ROZPOZNAWANIE

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) INFECTIONS AND THEIR DIAGNOSTICS

Streszczenie

W pracy przedstawiono aktualne dane dotyczce zakae HPV i ich diagnostyki laboratoryjnej. Omwiono diagnostyk histologiczn i molekularn.

Summary

Current views are reviewed concerning HPV infections and laboratory diagnosis. The review includes histology and molecular diagnosis.

Sowa kluczowe/Key words

zakaenie HPV > rak ...... chce wiedziec wiecej ...AKTUALNE STANDARDY LECZENIA CHORYCH NA PRZEWLEKE ZAPALENIE WTROBY TYPU C W POLSCEAKTUALNE STANDARDY LECZENIA CHORYCH NA PRZEWLEKE ZAPALENIE WTROBY TYPU C W POLSCE

UP-TO DATE TREATMENT STANDARDS IN HEPATITIS C PATIENTS IN POLAND

Streszczenie

Historia wirusowego zapalenia wtroby typu C implikuje cig nowelizacj strategii postpowania terapeutycznego. Zasadniczym celem leczenia HCV jest zapobieganie marskoci wtroby i jej powikaniom oraz rozwojowi raka pierwotnego wtroby (HCC), a take ograniczanie rde zakae. Nie dysponujemy jeszcze lekami o ...... chce wiedziec wiecej ...