www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2011


Przebieg kliniczny i efekty leczenia kaspofungin infekcji grzybiczych u chorych z ostrymi biaaczkami w okresie neutropenii po chemioterapiiClinical course and effects of caspofungin treatment of fungal infections in patients diagnosed with acute leukaemia in the period of chemotherapy-induced neutropaenia

dr med. Marek Kiebiski

lek. med. Daniel Jackiewicz

lek. med. Izabela Dere-Wagemann

Streszczenie

Grzybice ukadowe s trudnym problemem terapeutycznym u chorych z deficytem odpornoci w okresie neutropenii po chemioterapii. Jeli chodzi o pacjentw z nowotworami krwi, to ...... chce wiedziec wiecej ...Flukonazol w leczeniu kandydozy jamy ustnej u dzieciFluconazole in therapy of oral candidiasis in children

dr hab. med. Piotr Albrecht

dr med. Maria Kotowska

Streszczenie

Najczstsz przyczyn grzybic s drodaki z rodzaju Candida. Zakaenia z reguy dotycz noworodkw, pacjentw z upoledzon odpornoci, w tym zakaonych wirusem HIV, oraz chorych leczonych przewlekle kortykosteroidami i lekami immunosupresyjnymi. Zazwyczaj infekcje maj charakter powierzchowny, luzwkowy. Dla prawidowego rozpoznania ...... chce wiedziec wiecej ...