www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2011


Nowe strategie leczenia grzybic inwazyjnych u dzieciNew Strategies for invasive fungal infections In children

prof. dr hab. med. Alicja Chybicka

Streszczenie

miertelno spowodowana inwazyjnymi grzybicami na oddziaach onkologii i hematologii dziecicej i przeszczepiania komrek macierzystych nadal jest wysoka, a leczenie nastrcza wiele trudnoci, mimo e stosuje si nowe leki: worikonazol, posakonazol, cancidas, mikafungin.

Summary

Mortality rates associated with documented invasive flingal infections ...... chce wiedziec wiecej ...Diagnostyka i leczenie inwazyjnych zakae grzybiczych. Opracowanie na podstawie stanowiska panelu ekspertw opublikowanego w Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2011Diagnosis and treatment of invasive fungal infections. Analysis based on experts panel standpoint published in Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2011.

dr n. med. Kazimierz Haaburda

Streszczenie

Inwazyjne zakaenia grzybicze stanowi rosncy problem wrd pacjentw poddawanych wspczesnym agresywnym procedurom terapeutycznym. Szczegln grup stanowi chorzy w neutropenii bdcej skutkiem intensywnej chemioterapii, a take w stanie gbokiej immunosupresji, ...... chce wiedziec wiecej ...