www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2010


Patogeneza i leczenie inwazyjnej kandydozy u chorych z nowotworami ukadu krwiotwrczego (cz. I) etiologia, rodzaje i manifestacje kliniczne zakae candidaPathogenesis and treatment of invasive candidiasis in patients with hematological malignancies

dr med. Marek Kiebiski

Streszczenie

W trakcie leczenia chorych z nowotworami krwi dochodzi do zakae wieloma rodzajami drobnoustrojw, w tym infekcji grzybiczych. Wystpuj one szczeglnie u pacjentw z neutropeni i s tym czstsze, im jest ona gbsza i dusza. Zazwyczaj s to infekcje Candida, a w ostatnich latach zwiksza si odsetek zakae Candida nonalbicans. ...... chce wiedziec wiecej ...Empiryczna terapia grzybiczego zapalenia puc C. albicans u pacjenta zcik seps na podstawie wytycznych Infectious Diseases Society of America iCandida score – opis przypadkuEmpiric therapy of C. albicans pneumonia in a patient with severe sepsis according to Infectious Diseases Society of America’s guidelines and Candida score – a case report

lek. med. Joanna Choiska

dr med. Dariusz Onichimowski

lek. med. Sebastian Sobiech

Streszczenie

Uoglnione zakaenia grzybami Candida s coraz wikszym problemem intensywnej terapii. miertelno w wyniku kandydoz, zwizana gwnie z niedoskonaoci oglnie ...... chce wiedziec wiecej ...