www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2009


Inwazyjna grzybica orodkowego ukadu nerwowego u czteroletniego chopca z ostr biaaczk limfoblastycznInvasive fungal infection of central nervous system of 3,5 years old boy with acute lymphoblastic leukemia

Wanda Badowska Borys Przybyszewski

Streszczenie

Zakaenia nale do czstych powika towarzyszcych leczeniu dzieci z ostrymi biaaczkami. Inwazyjne zakaenia grzybicze stanowi jedno z najpowaniejszych powika infekcyjnych u pacjentw poddawanych chemioterapii. Celem pracy jest przedstawienie problemw diagnostyki i terapii zakaenia grzybiczego zlokalizowanego w ...... chce wiedziec wiecej ...Grzybice przewodu pokarmowego u dzieci – profilaktyka, leczenieMycoses of the digestive tract in children – prevention, therapy

Piotr Albrecht Maria Kotowska

Streszczenie

Najczstsz przyczyn grzybicy przewodu pokarmowego s drode z rodzaju Candida. Zakaenia dotycz z reguy noworodkw, pacjentw z upoledzon odpornoci, w tym zakaonych wirusem HIV oraz chorych leczonych przewlekle kortykosteroidami i lekami immunosupresyjnymi. Zakaenia te maj najczciej charakter powierzchowny, niekiedy mog te dotyczy gbszych ...... chce wiedziec wiecej ...