www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2008


Nowe antybiotyki stosowane w terapii inwazyjnych zakae grzybiczychNew antimycotics used for the treatment of invasive fungal infections

prof. dr hab. med. Danuta Dzieranowska

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano najwaniejsze zarejestrowane w Polsce leki przeciwgrzybicze stosowane w leczeniu inwazyjnych zakae grzybiczych. Omwiono spektrum przeciwgrzybicze poszczeglnych preparatw, ich farmakokinetyk oraz spektrum skutecznoci klinicznej. Porwnano take poszczeglne preparaty nalece do okrelonych grup pod ktem ...... chce wiedziec wiecej ...