www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2007


ZNACZENIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W ROZPOZNANIU ZAKAE GRZYBICZYCHTHE IMPORTANCE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF FUNGAL INFECTION

dr med.Laretta Grabowska-Derlatka

de hab. med.Ryszard Pacho

lek. med.Leopold Bako

Streszczenie

Rosnca liczba zachorowa na zakaenia grzybicze ukadowe zwizana jest ze zwikszeniem si liczby pacjentw z niewydolnym ukadem odpornociowym. Dla prawidowego rozpoznania potrzebne s metody o wysokiej skutecznoci diagnostycznej. Do takich naley midzy innymi tomografia komputerowa. ...... chce wiedziec wiecej ...KASPOFUNGINA (CANCIDAS) W LECZENIU GRZYBIC UKADOWYCH U PACJENTW OIT- DOWIADCZENIA WASNECASPOFUNGIN (CANCIDAS)IN THE TREATMENT FOR SYSTEMIC MYCOSES IN ICU PATIENTS- OWN EXPERIENCE

Streszczenie

W pracy przedstawiono trzy przypadki skutecznego zastosowania kaspofunginy w leczeniu ukadowych zakae grzybiczych u pacjentw leczonych w Klinice Intensywnej Terapii. Czynnikiem etiologicznym zakae (zapalenie puc, zapalenie otrzewnej) byy drode z rodzaju Candida albicans. U pacjentw potwierdzono mikrobiologicznie zakaenie, izolujc C. albicans oraz okrelono ...... chce wiedziec wiecej ...