www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2007


EMOLIENTY – W LECZENIU ATOPOWEGO ZAPALENIA SKRY I PROFILAKTYCE WTRNYCH NADKAETHE ROLE OF EMOLLIENTS IN THE TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS

Streszczenie

Atopowe zapalenie skry jest bardzo czst, przewlek chorob skry, dotyczc gwnie dzieci, charakteryzujc si suchoci skry, jej stanem zapalnym oraz widem. W zwizku z tym, e czsto wystpowania atopowego zapalenia skry wci wzrasta, znaczenia nabiera rwnie prawidowe leczenie tej jednostki chorobowej. Podstawow i bardzo efektywn metod leczenia jest prawidowa codzienna pielgnacja skry ...... chce wiedziec wiecej ...GRZYBICA STP – NAWRACAJCY PROBLEMTINEA PEDIS – THE RECURRENT PROBLEM

Streszczenie

Najczstszymi patogenami grzybiczymi stp s dermatofity. Z materiau pobranego z miejsc zmienionych na stopach s uzyskiwane rwnie hodowle grzybw drodopodobnych, a najrzadziej spotyka si grzyby pleniowe. Obrazy kliniczne grzybicy stp mog si znacznie rni midzy sob, nawet jeli s wywoane przez ten sam gatunek grzyba. Schorzenie to rzadko ma ostry przebieg, przewanie jest on bardzo przewleky i nawrotowy. ...... chce wiedziec wiecej ...ITRAKONAZOL W LECZENIU OJOTOKOWEGO ZAPALENIA SKRYITRACONAZOLE IN THE TREATMENT OF SEBORRHEIC DERMATITIS

Streszczenie

ojotokowe zapalenie skry (ZS) naley do najczstszych chorb skry (do 3% populacji), wystpujcych sze razy czciej u mczyzn. W etiopatogenezie ZS, szczeglnie u osb dorosych, podkrela si rol drodakw z rodzaju Malassezia. W ostatnich latach zaobserwowano korzystny wpyw teapeutyczny lekw przeciwgrzybiczych, stosowanych zarwno miejscowo, jak i oglnie. Szczegln sku-

tecznoci charakteryzuj ...... chce wiedziec wiecej ...PRZEDWCZESNE ODPYWANIE PYNU OWODNIOWEGOPRETERM RUPTURE OD MEMBRANES IN PREGNANT WOMEN WITH VAGINAL CANDIDIASIS

Streszczenie

Bezobjawowe kolonizacja i kandydoza pochwy s u ciarnych czstym zjawiskiem. Przedwczesne odpywanie pynu owodniowego zwiksza umieralno okooporodow noworodkw. Infekcja drg rodnych wydaje si by najpowaniejsz przyczyn etiologiczn przedwczesnego pknicia pcherza podowego. Celem pracy byo porwnanie czstoci wystpowania przedwczesnego pknicia pcherza podowego u ciarnych z ...... chce wiedziec wiecej ...