www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2007


TERAPIA EMPIRYCZNA W GRZYBICACHTERAPIA EMPIRYCZNA W GRZYBICACH

EMPIRICAL THERAPY IN MYCOSES

Streszczenie

Przeciwgrzybicza terapia empiryczna jest stosowana przy braku potwierdzenia (mikologicznego, histologicznego lub serologicznego) etiologii zaraenia, a przez okres 72–168 godzin wystpuje podwyszona ciepota ciaa, nie odpowiadajca na antybiotykoterapi przeciwbakteryjn o szerokim spektrum dziaania. Jest ona rwnie prowadzona u pacjentw z grupy podwyszonego i wysokiego ryzyka rozwoju grzybicy ...... chce wiedziec wiecej ...POSTPOWANIE TERAPEUTYCZNE W GRZYBICACH PAZNOKCIPOSTPOWANIE TERAPEUTYCZNE W GRZYBICACH PAZNOKCI

THERAPEUTICAL PROCEDURES IN ONYCHOMYCOSES

Streszczenie

W naszych warunkach klimatycznych wrd grzybic paznokciowych zasadnicze znaczenie epidemiologiczne i kliniczne maj dermatofitowe zakaenia paznokci. Rzadziej wystpuj zakaenia paznokci grzybami drodopodobnymi, a take plenica paznokci, wywoywana przez Scopulariopsis brevicaulis. W kadym przypadku rozpoczcie terapii powinno by poprzedzone diagnostycznymi badaniami ...... chce wiedziec wiecej ...KANDYDOZA POCHWY I SROMU (VVC)KANDYDOZA POCHWY I SROMU (VVC)

VULVOVAGINAL CANDIDIASIS (VVC)

Streszczenie

Kandydoza pochwy i sromu wystpuje u 20–25% kobiet w wieku rozrodczym. Uwaa si, e u okoo 75% wszystkich kobiet dochodzi do rozwoju grzybiczego zapalenia pochwy i sromu przynajmniej raz w yciu. Kandydoza jest wywoywana gwnie przez Candida albicans, rzadziej C. glabrata, C. tropicans, C. crusei, C. pseudotropicans. Charakterystyczne objawy grzybiczego zapalenia pochwy i sromu to: wid i ...... chce wiedziec wiecej ...