www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2007


LECZENIE GRZYBIC UKADOWYCH U CHORYCH Z NEUTROPENILECZENIE GRZYBIC UKADOWYCH U CHORYCH Z NEUTROPENI

TREATMENT OF SYSTEMIC FUNGAL INFECTIONS

IN NEUTROPENIC PATIENTS

Streszczenie

Liczba ukadowych zakae grzybiczych w ostatnich latach stale ronie, a najbardziej zagroeni ich rozwojem s chorzy w stanie immunosupresji. Czynnikiem etiologicznym najczciej s grzyby rodzaju Candida i Aspergillus. Zwiksza si czsto zakae wywoanych przez szczepy lekooporne oraz nowe patogeny. Rozpoznanie grzybicy narzdowej powinno ...... chce wiedziec wiecej ...DIAGNOSTYKA INWAZYJNYCH ZAKAE GRZYBICZYCHDIAGNOSTYKA INWAZYJNYCH ZAKAE GRZYBICZYCH

DIAGNOSIS OF INVASIVE FUNGAL INFECTIONS

Streszczenie

Inwazyjne zakaenia grzybicze s istotn przyczyn zachorowalnoci i miertelnoci wrd osb z niedoborami odpornoci. Rozpoznanie tych zakae stanowi powany problem kliniczny, poniewa nie maj one charakterystycznych objaww, a posiewy krwi s czsto ujemne. Dlatego te zwykle stosuje si kilka metod diagnostycznych, m.in. klasyczne metody mikrobiologiczne, badania serologiczne, ...... chce wiedziec wiecej ...LECZENIE GRZYBIC SKRYLECZENIE GRZYBIC SKRY

TREATMENT OF THE DERMATOMYCOSES

Streszczenie

Gwnymi grzybami chorobotwrczymi wystpujcymi na skrze s dermatofity wywoujce tzw. grzybice waciwe (tinea) oraz drodaki, z ktrych najwiksze znaczenie maj Candida albicans i Malassezia furfur [1]. Mniej istotne pod wzgldem epidemiologicznym, ale rwnie chorobotwrcze dla czowieka s grzyby pleniowe.

Cigy wzrost czstoci wystpowania infekcji grzybiczych powoduje, e ich rozpoznawanie, ...... chce wiedziec wiecej ...