www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2006


NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYCZNE ZAKAE GRZYBICZYCHNOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYCZNE ZAKAE GRZYBICZYCH

Streszczenie

Nowoczesne metody diagnostyczne zmierzaj do ustalenia zakaenia grzybiczego w przypadku trudnoci w izolacji drobnoustroju z materiau klinicznego. S to metody serologiczne, molekularne a take enzymatyczne. Techniki PCR i metoda ELISA mog by stosowane do rozpoznawania inwazyjnych zakae grzybiczych. Badanie aktywnoci hydrolitycznej grzybw moe znacznie poszerzy nowoczesne metody diagnostyczne grzybic ...... chce wiedziec wiecej ...INWAZYJNE ZAKAENIA GRZYBICZE U CHORYCH W IMMUNOSUPRESJI – PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNEINWAZYJNE ZAKAENIA GRZYBICZE U CHORYCH W IMMUNOSUPRESJI – PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE

INVASIVE FUNGAL INFECTIONS IN IMMUNOCOMPROMISED

PATIENTS: DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROBLEMS

Streszczenie

Inwazyjna kandidiaza i inwazyjna aspergiloza s zagraajcymi yciu zakaeniami grzybiczymi, wystpujcymi u chorych w immunosupresji. Okrelono wiele czynnikw ryzyka, ktre odgrywaj istotn rol w rozwoju inwazyjnych zakae grzybiczych (IZG) w tej grupie chorych. Objawy ...... chce wiedziec wiecej ...