www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2005


ZAKAENIA GRZYBICZE WYWOYWANE PRZEZ GRZYBY Z RODZAJU MUCOR, RHIZOPUS I ABSIDIAZAKAENIA GRZYBICZE WYWOYWANE PRZEZ GRZYBY Z RODZAJU MUCOR, RHIZOPUS I ABSIDIA

FUNGAL INFECTIONS CAUSED BY MUCOR SP., RHIZOPUS SP. AND ABSIDIA SP.

Streszczenie

W cigu ostatnich lat obserwuje si znaczne zmiany w etiologii ukadowych zakae grzybiczych u chorych hospitalizowanych. Czsto u pacjentw z gbokimi niedoborami immunologicznymi spotyka si zakaenia wywoywane przez grzyby uwaane dotd za saprofity. Drobnoustroje te s okrelane mianem emerging pathogens, a nale do ...... chce wiedziec wiecej ...ZAKAENIA GRZYBICZE A ATOPOWE ZAPALENIE SKRYZAKAENIA GRZYBICZE A ATOPOWE ZAPALENIE SKRY

FUNGAL INFECTIONS AND ATOPIC DERMATITIS

Streszczenie

Od dawna podejrzewano istnienie zwizku midzy atopowym zapaleniem skry a zakaeniami grzybiczymi. Wymieniano grzyby jako czynnik nasilajcy objawy atopowego zapalenia skry. Najwicej danych dotyczy znaczenia Malassezia furfur; gdy wskazuj one na zwizek midzy Malassezia furfur a atopowym zapaleniem skry, wystpujcym w obrbie gowy i szyi. Dostpne w literaturze dane dotyczce ...... chce wiedziec wiecej ...